Archiwum dnia: 9 kwietnia 2021


Zawieszenie zajęć   Szanowni Państwo zawieszenie funkcjonowania placówek oświatowych zostało przedłużone do 18 kwietnia 2021 roku. Przedszkole zapewnia opiekę dzieciom, których rodzice są zatrudnieni w podmiotach wymienionych w Rozporządzeniu  MEN  z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i […]

Zawieszenie zajęć