Nowy rok przedszkolny 2020/2021


Dnia 1 września rozpoczynamy nowy rok przedszkolny.

W związku z epidemią koronawirusa Przedszkole będzie pracować

w zaostrzonym reżimie sanitarnym zgodnie

z obowiązującymi wytycznymi MZ, GIS i MEN.

Wszelkie informacje na temat pracy w nowym roku szkolnym zostały wysłane

na Państwa adresy mailowe. Prosimy o ich sprawdzenie.

Poniżej zamieszczamy link do wytycznych GIS z 25 sierpnia 2020r.

 

https://www.gov.pl/web/gis/wytyczne-przeciwepidemiczne-glownego-inspektora-sanitarnego-z-25-sierpnia-2020-r-dla-przedszkoli-oddzialow-przedszkolnych-w-szkole-podstawowej-i-innych-form-wychowania-przedszkolnego-oraz-instytucji-opieki-nad-dziecmi-w-wieku-do-lat-3–iv-aktualizacja

 

Bardzo miło nam powitać wszystkie nasze drogie przedszkolaki

w progach naszego przedszkola.

Przedszkole funkcjonuje od 6:30.00-17.00. 

Zajęcia w tym roku szkolnym realizowane będą w siedmiu oddziałach:

Organizacja i godziny funkcjonowania poszczególnych oddziałów:

Gr. I  – 3-latki: oddział czynny od godz. 7:00 – do 17:00
Gr. II – 3-latki: oddział czynny od godz. 06:30 –16:30
Gr. III – 4–latki: oddział czynny od 08:00 –16:30
Gr. IV – 4 – latki: oddział czynny od 07:30 – 16:00
Gr. V – 5 – latki: oddział czynny od 07:00 – 16:00
Gr. VI – 5 – latki: oddział czynny od 07:30 – 16:30
Gr. VII – 6 – latki: oddział czynny od 06:30 – 17:00

Prosimy, aby dzieci, o ile jest to możliwe, przyprowadzać i odbierać w godzinach

funkcjonowania poszczególnych oddziałów.

Powyższa prośba jest podyktowana zaleceniem ograniczenia kontaktów

pomiędzy grupami funkcjonującymi w przedszkolu.

W przypadku przyprowadzenia lub odebrania dziecka

w innym przedziale czasowym niż czas pracy grupy do której uczęszcza dziecko,

ze względów organizacyjnych będzie się stykać z dziećmi z innych grup.

 

Dzieci przyprowadzamy do przedszkola w godzinach od 6:30 do 08:30.

 

Wszyscy Rodzice przyprowadzający dziecko do przedszkola od 1 września 2020r.

zobowiązani są do uzupełnienia dokumentów,

które zostały przesłane na adresy mailowe przez Nauczycieli.

 

 

Grażyna Lentowicz – Dyrektor