Wyniki przesiewowych badań logopedycznych


Drodzy Rodzice,

 

W dniu 30.09.2020 r. zakończyły się badania przesiewowe w naszym przedszkolu.

            W ramach profilaktyki logopedycznej badania te miały na celu wyłonić z grupy dzieci, które posiadają wadę wymowy, zaburzenia mowy lub choroby, które mogą takie zaburzenia powodować, oraz objąć je terapią logopedyczną, w celu wyrównania dysharmonii rozwojowych. 

            Dodatkowo dzieci z grupy I i II , były poddane obserwacji funkcji prymarnych (tzw. przyjmowania pokarmów i picia), test przesiewowy w grupach III-VII uzupełniony był badaniem lateralizacji, badaniem analizy wzrokowej i słuchowej.

           

            Logopedyczne badanie przesiewowe polegało na sprawdzeniu:

  • rozumienia mowy,
  • artykulacji (czy dźwięki mowy realizuje poprawnie i czy występują wszystkie adekwatnie do normy wiekowej),
  • umiejętności posługiwania się mową czynną (nawiązywanie komunikacji z logopedą, nazywanie czynności, rzeczowników, przyimków, przysłówków)
  • budowy i sprawności narządów artykulacyjnych (wargi, podniebienie, język)
  • funkcji oddechowych.

           

            W tabeli z opinią, znajdą Państwo informację:

  • dotyczącą zaleceń, jakie należy zastosować, by wesprzeć dziecko na danym etapie rozwoju (każda opinia, nawet dzieci bez występujących zjawisk logopedycznych, zawiera wskazówki dopasowane indywidualnie do dziecka),
  • oraz czy dziecko zakwalifikowało się na zajęcia logopedyczne (pierwszeństwo mają dzieci
    z grup najstarszych)

           

            Ważne jest również to, aby skorzystać z konsultacji innych specjalistów w momencie, kiedy logopeda sugeruje to w opinii.

           

            Wyniki badań, będą sukcesywnie przesyłane w dniach od 2.10. do 8.10 na podane przez Państwa skrzynki mailowe. Bardzo proszę o sprawdzanie również spamu, lub maila małżonka/małżonki (w przypadku, kiedy był podany więcej niż jeden adres mailowy).

            W przypadku, kiedy po tym terminie opinia do Państwa mimo wszystko nie dotrze, proszę
o informację na adresy mailowe grup. Wychowawcy grup przekażą ją do mnie i wówczas będziemy szukać przyczyny :).

            Proszę pamiętać, że podstawą otrzymania od logopedy opinii, było wyrażenie na nią zgody.

 

                                                                                                                                   

             Pozdrawiam
             Logopeda Patrycja Juraszczyk

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

 

„Nie wiemy, na kogo wyrośnie dziecko, ale jest obdarzone ogromną mocą i w okresie rozwoju musi przestrzegać wszystkich praw natury, żeby w dorosłości mogło osiągać pełnię swojego potencjału.”

 

(M..Montessori, wykłady londyńskie 1946. 2019. PWN, s. 185)