Pasowanie na przedszkolaka


Dnia 27 listopada 2020 roku w Przedszkolu odbyła się uroczystość „pasowania na
przedszkolaka”. Była to pierwsza i wyjątkowa uroczystość przedszkolna naszych
drogich
przedszkolaków.
W uroczystości brali udział: Ks. Proboszcz M. Matuszewski, Dyrektor G.
Lentowicz
oraz nauczyciele grup: P. Juraszczyk, J. Ślemp, M. Czopor, J. Kowalska-Marć.
Pomagały E. Złamaniec i B. Dopart.
W tym roku z powodu epidemii przedszkolaki nie występowały przed Rodzicami.
Jednak Rodzice będą mogli zobaczyć występy swoich pociech na nagranych
filmikach oraz
obejrzeć zdjęcia z uroczystości.
Dzieci z grup „Wędrowniczki” i „Tuptusie” zaprezentowały swoje umiejętności.
Były wiersze, piosenki i tańce. Podczas występu artystycznego
przedszkolaki udowodniły,
że są już prawdziwymi przedszkolakami i mogą byś „pasowane na
przedszkolaka”.
Na pamiątkę tego ważnego wydarzenia każdy przedszkolak otrzymał
dyplomik
pasowania oraz figurkę Anioła Stróża. Po skończonej uroczystości odbyło się
przyjęcie.
Był pięknie zastawiony i udekorowany stół. Ks. Proboszcz gratulował tak wielu

umiejętności i razem z Dyrektor życzyli pasowanym przedszkolakom wiele radości
i
uśmiechu, aby pobyt w przedszkolu był czasem wspaniałej zabawy i nauki,
a przedszkole
było „drugim domem”.
Rodzicom gratulujemy tak mądrych i zdolnych dzieci.