Konkurs plastyczny „Bożonarodzeniowy Aniołek”


PARAFIALNE PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE

IM. ŚW. ROCHA W RZESZOWIE

SERDECZNIE ZAPRASZA DO UDZIAŁU

W WEWNĄTRZPRZEDSZKOLNYM RODZINNYM

KONKURSIE PLASTYCZNYM

 

Bożonarodzeniowy Aniołek

 

Prace należy składać do dnia 16.12.2020 r. u Pań w szatni.

SZCZEGÓŁY W REGULAMINIE KONKURSU

 

 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
Bożonarodzeniowy Aniołek

I. Organizatorzy:
Organizatorami konkursu jest Dyrekcja wraz z gronem pedagogicznym
Parafialnego Przedszkola Niepublicznego św. Rocha w Rzeszowie.

II. Cele Konkursu:
 kultywowanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia,
 pogłębienie wiedzy na temat symboli związanych ze Świętami Bożego
Narodzenia,
 rozwijanie aktywnej twórczości plastycznej dzieci w formie doskonalenia
różnorodnych technik plastycznych,
 rozwijanie wrażliwości estetycznej,
 czerpanie radości ze wspólnej zabawy,
 wywoływanie radosnego nastroju spowodowanego zbliżającymi się
Świętami Bożego Narodzenia,
 rozwijanie i poszerzanie kreatywności wśród dzieci.

III. Uczestnicy:
Konkurs skierowany jest do wszystkich dzieci uczęszczających do Parafialnego
Przedszkola Niepublicznego św. Rocha w Rzeszowie oraz ich rodziców lub
opiekunów.

IV. Forma pracy:
 przestrzenna lub płaska, wykonana dowolną techniką.
V. Warunki uczestnictwa:
 Jeden uczestnik może zgłosić jedną pracę.
 Do pracy należy dołączyć metryczkę z imieniem, nazwiskiem dziecka
oraz numerem grupy do której uczęszcza.
 Konkurs trwa od dnia 2 grudnia 2020 r.
 Prace należy składać do dnia 16 grudnia 2020 r., w woreczkach
foliowych, u Pań w szatni, ponieważ prace zostaną poddane kwarantannie.

 

<a href=’https://pl.freepik.com/wektory/akwarela'>Akwarela plik wektorowy utworzone przez freepik – pl.freepik.com</a>