Zawieszenie zajęć


Zawieszenie zajęć

 

Szanowni Państwo zawieszenie funkcjonowania placówek oświatowych zostało

przedłużone do 18 kwietnia 2021 roku.

Przedszkole zapewnia opiekę dzieciom, których rodzice są zatrudnieni

w podmiotach wymienionych w Rozporządzeniu  MEN  z dnia 26 marca 2021 r.

w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Poz. 561

Dzieci przyjmowane są na podstawie wniosków wypełnionych przez Rodziców.

Wnioski prosimy kierować na adres przedszkole.roch@gmail.com

Dzieci, które nie uczęszczają do przedszkola, będą w dalszym ciągu objęte

edukacją zdalną.

Link do rozporządzenia Ministra edukacji: D2021000056101(1)