Ogłoszenie


Rodzice dzieci przyjętych do Przedszkola

proszeni są o podpisanie umowy na nowy rok szkolny  

w terminie od 12 do 30 kwietnia 2021r.

W przypadku wyboru innego Przedszkola prosimy

o informację telefoniczną pod numer tel. 536 093 600