Dni adaptacyjne


Dni adaptacyjne dla dzieci nowych, przyjętych do Przedszkola św. Rocha

odbędą się w terminie  30 sierpnia w godz. 09:00 – 12:00

z podziałem na maleńkie grupy, które umożliwiają zachowanie odstępów.

W miarę możliwości adaptacja odbędzie się w ogrodzie przedszkolnym.

O przynależności do grupy poinformuję Państwa telefonicznie.

 

W związku z Covid-19 w adaptacji dziecka uczestniczy 1 rodzic.

Objawy infekcji lub choroby zakaźnej wykluczają z udziału w adaptacji.

Prosi się Rodziców wchodzących na teren placówki o zachowanie środków bezpieczeństwa:

maseczka ochronna, która  zakrywa usta i nos oraz rękawiczki lub używanie płynu do dezynfekcji rąk.

Prosimy o przygotowanie dla dzieci obuwia zmiennego.

                                                                                        

                                                                                         Serdecznie zapraszamy

                                                                                   Grażyna Lentowicz, dyrektor