Rekrutacja


REKRUTACJA


Rekrutacja dzieci nowych do Przedszkola odbywa
się w terminie do 27 marca 2020 roku, do godz. 15.00.
Podstawą zgłoszenia dziecka do Przedszkola jest

karta zgłoszenia dziecka

W związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno- wychowawczych,
rekrutacja dzieci nowych do przedszkola odbywa się drogą elektroniczną.
Prosimy, aby kartę zgłoszenia dziecka do przedszkola przesyłać na adres e-mail:

przedszkole.roch@gmail.com

Lista dzieci przyjętych zostanie wywieszona
w Przedszkolu na tablicy ogłoszeń w terminie
do 9 kwietnia bieżącego roku.

  • REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO  PARAFIALNEGO PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO IM. ŚW. ROCHA W RZESZOWIE
    NA ROK SZKOLNY 2020/2021