Rekrutacja


REKRUTACJA


Rekrutacja dzieci nowych do Przedszkola odbywa
się w terminie do 19 marca 2021 roku.
Podstawą zgłoszenia dziecka do Przedszkola jest

karta zgłoszenia dziecka

Rekrutacja dzieci nowych do przedszkola odbywa się drogą elektroniczną.
Prosimy, aby wypełnioną kartę zgłoszenia dziecka
do przedszkola przesyłać na adres e-mail:

przedszkole.roch@gmail.com

Lista dzieci przyjętych zostanie wywieszona
w Przedszkolu na tablicy ogłoszeń w terminie
do 8 kwietnia bieżącego roku.

Dokumenty do pobrania: