Rekrutacja


REKRUTACJA


Rekrutacja dzieci nowych do Przedszkola odbywa
się w terminie od 1 do 24 marca 2023 roku.
Podstawą zgłoszenia dziecka do Przedszkola jest

karta zgłoszenia dziecka

Wypełnioną kartę zgłoszenia dziecka należy dostarczyć do przedszkola w wyznaczonym terminie.

Lista dzieci przyjętych zostanie wywieszona
w Przedszkolu na tablicy ogłoszeń dnia 30 marca bieżącego roku.

Dokumenty do pobrania: